Home » Oefenstof meisjes E

Oefenstof meisjes E

Sprong
• Overslag ½ draai over kast met trampoline (2x)

Brug
• Borstwaartsom ( met 2 benen afzet )
• Buikdraai
• Ophurken, naar de hoge ligger toe
• 2e zwaai erom heen, voorover duikelen
• Benen 3 tellen horizontaal houden (90graden)

Balk ( hoogte 1.10 m )
• Doorhurken of overspreiden
• Komen tot rijzit
• Voeten achterop springen en komen tot stand
• Aansluitpas, loopsprong
• Knie op tot einde van de balk
• Zweefstand, ½ pirouette
• Wisselsprong, spagaatsprong (op plaats)
• Koprol
• Overslag af

Vloer
• Aanloop overslag met plank
• 2 stappen, spreidsprong
• Streksprong ½ draai
• Aansluitpas, loopsprong, kattesprong
• ½ draai op de tenen
• Koprol voorover, heffen tot handstand met gespreide benen, doorrollen
• Kattesprong ½ draai
• Stutrol
• Aanloop arabier, radslag, zijwaartse galop, sluitsprong